Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

Т.І. Бужиєвська, Л.П. Шейко 
ДЕОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

м. Київ

Найбільш небезпечне забруднення середовища -це забруднення його антигуманними ідеями, руйнування морального всесвіту, лише в рамках якого можливе існування людства. Принципи деонтології, медичної етики завжди були основними в професії лікаря, адже саме він стоїть на сторожі охорони прав хворого ще із часів Гіппократа. Лікар повинен берегти життя та полегшувати страждання хворого, не спричиняти йому ніякої шкоди та зберігати його таємницю. В останні роки в багатьох країнах світу, в тому числі і нашій країні, все більше поширюється думка, що перед лікарем лежить замінована дорога в майбутнє, а ці "міни" - то є моральні проблеми. Чи в усіх випадках необхідно зберігати життя або шляхом евтаназії можливо полегшити страждання хворого? Хто заслуговує на життя, а хто - ні?

Скільки коштує продовження життя або його переривання? Особливо гостро такі проблеми порушуються при генетичній патології. Одночасно з народженням генетики виникла наука євгеніка. В зв'язку з генетичною обумовленістю, розумовою відсталістю, вродженими вадами розвитку пропонується елімінація "поганих генів" або уражених плодів, стерилізація, генна терапія, клонування людей… Тобто загострюються деонтологічні проблеми в умовах підвищення можливостей лікарів та вчених. Інтереси хворого відходять на задній план, а на передній план переміщуються інтереси держави, суспільства, родини.

Майбутнім лікарям медична етика, деонтологія в наш час викладається в обсязі 4-х годин. Медична генетика викладається на кафедрах біології в дуже обмеженому обсязі. В нашій країні забуті великі гуманістичні принципи українських лікарів та вчених А.А. Грандо, Є.І. Ліхтенштейна, тому значно знижена якість медичної допомоги хворому, порушені контакти лікар-пацієнт. Настав час передивитися навчальні плани учбових медичних закладів з метою формування моральних засад серед медичних працівників, а через них -у суспільстві в цілому.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха