Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

О.С. Чабан, О.П. Венгер
ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОСИН В МІКРОСОЦІАЛЬНИХ ГРУПАХ

м. Тернопіль

Етнометодологія -спосіб мислення, засновником якого був Гарольд Гарфінкель. Предметом вивчення в етнометодології є прийняття на віру правил, регулюючих взаємовідносини між людьми. Ці правила визначають коли доцільно вступити в розмову, коли промовчати, коли можна жартувати, стриматися в насмішці, делікатно припинити розмову та ін.

Нами проведений психолого-соціальний експеримент з студентами старших курсів медичної академії. Всього в експерименті було задіяно 67 волонтерів. Умова експерименту була наступна: поводити себе вдома абсолютно так, як вони поводять себе в академії. Надалі, методом інтерв'ю, реєструвалися модель поведінки студента (дитини) і модель відповіді батьків на цю поведінку.

Логічно очікувалась, на позитивно забарвлену модель поведінки студентів вдома, така ж позитивна реакція -відповідь батьків. Адже в умовах неоднорідного колективу (в академії) та ще й в складній системі позитивних (менше) і негативних (значно більше) стимулів адаптивна поведінка була направлена на отримання мінімуму негативних емоцій, а, отже, найбільш "сприятливою" для оточення. Тобто студенти вели себе умовно "дуже слухняно".

В ході експерименту були отримані результати абсолютно "з точністю до навпаки". Саме: в 65% батьками така поведінка розцінювалась як "глумлива, знущальна"; в 34% -поведінка "дитини" розцінювалась як прояв хвороби, в т.ч. 5% -психічної; в 66% батьки вважали, що це така "правильна" поведінка -прояв агресії, жорстокості по відношенню до них; в 36% -що це є прояв підкресленого взаємонерозуміння ("проблема батьків і дітей"); в 87% це породжувало скандали, "жорсткі" розмови, спроби виховання та ін.; в 2-х випадках пропонувалась консультація психіатра і психотерапевта; в 11% зміна поведінки пройшла непоміченою. Ні в одному випадку така поведінка "дитини" не була розцінена позитивно.

В цілому реакція рідних була від нерозуміння до гніву з намаганням налагодити "нормальну" обстановку.

Зроблено висновок про те, що в контексті соціальних структур (в основному мікросоціальних груп) відносини мають форму оформленого договірного значення, незалежно від їх загальних проявів, які оцінюються соціумом як позитивні чи негативні (делінквентні), але які є символом стабільності незалежно від їх знаку.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха