Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

Н.В. Числовська, З.А. Шкіряк-Нижник, І.А. Земляна
ПСИХОЛОГІЧНО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВАГІТНИХ ЖІНОК ТА РЕПРОДУКТИВНІ НАСЛІДКИ

м. Київ

Забезпечення "здорового старту" в житті дитини повинно бути пріорититетним завданням, яке стоїть перед кожним суспільством. Народження здорової дитини є однією передумовою здоров'я людини в майбутньому. Результати ж проведених епідеміологічних досліджень свідчать, що стан здоров'я немовлят на сучасному етапі є незадовільним. В промислових містах України лише 11% доношених немовлят народжуються абсолютно здоровими (від 7 до 17% в різних містах), 64% за станом здоров'я відносяться до групи ризику, 20% немовлят хворі вже при народженні; 13% немовлят мають відхилення маси тіла при народженні від норми; значною є частка дітей, у яких ще в пологових будинках проявляються захворювання (за даними дослідження "Сім'я та діти України". За визначенням експертів ВООЗ формування здоров'я залежить від цілого ряду причин та факторів (впливу оточуючого середовища, образу та стилю життя, генетичним особливостям, медичної допомоги та т.п.), в тому числі від способу та стилю життя формування здоров'я залежить приблизно на 20%, а від медичної допомоги лише на 8-10%. 

Фактори оточуючого середовища (психічні, емоціональні, соціальні, екологічні, тощо) впливають на формування здоров'я плоду опосередковано через організм матері. Тому, одночасно з забезпечення необхідної якості медичної допомоги жінці напередодні та під час вагітності необхідно знайти шляхи для формування позитивного відношення до додержання норм здорового способу життя. Досягнення цієї мети не можливе без проведення освітньої роботи з населенням, спрямованої на створення позитивного відношення, заохочення підтримувати й зміцнювати своє здоров'я внаслідок заміни шкідливих умов життя та особистих звичок на такі, що сприяють здоров'ю як вагітної так і її майбутньої дитини.

В останні роки все більше уваги приділяється необхідності формування відповідального відношення жінки до материнства. Але, за даними нашого дослідження, більша частина жінок та їх сімей досить легковажно відносяться до планування своєї сім'ї. Лише 47% жінок планували свою вагітність, ще менше жінок повністю усвідомлювали необхідність створення відповідних умов для народження та виховання здорової дитини (забезпечити позитивний психоемоційний мікроклімат в сім'ї, пройти медичне обстеження, залучити до медичного обстеження свого чоловіка, пройти курси лікування хронічних хвороб та оздоровлення, тощо). 10% матерів на початку вагітності думали зробити аборт.. В юному віці (до 20 років) було 25 % всіх матерів, та 7% батьків. 58% подружніх пар мали психологічну та економічну залежність від своїх батьків. Тобто виникає ситуація, коли подружжя в психологічному, фізіологічному, духовному та соціально-економічному плані не готові до народження та виховання дитини. Значна частина сімей ще не набула психологічної стабільності, 7,9.% батьків створили нові сім'ї та проживали разом не більше одного року, 24% жінок взяли шлюб протягом з вагітністю, 8% вагітних проживали окремо від свого чоловіка, 3,7% вагітних були покинуті своїми партнерами. 

Значна частина вагітних перенесла гострі стресові ситуації, або стан хронічної психоемоційної напруги (лише 57% вагітних повністю були задоволені своєю вагітністю, решта відчували різнопланові почуття; не мали достатнього відпочинку 25% вагітних; приблизно половина працюючих були не задоволені своєю роботою та мали обтяжливі психоемоційні стосунки в колективі; 29% вагітних мали психоемоційні перевантаження на роботі; значна частина вагітних мала незадовільний психоемоційний мікроклімат в сім'ї; перенесли сварки з чоловіком та іншими родичами відповідно 24% та 19% вагітних; значна частина вагітних відчували неспокій та тривогу з приводу різних побутових причин; 17% змінили місце проживання; тощо). Спосіб життя великої частини вагітних та членів їх сімей не можна вважати здоровим. Палило 15% вагітних та 78% були змушені знаходитися в помешканнях де палять їх родичі, вживало алкоголь 10% вагітних та 72% їх чоловіків, нераціональне харчування мали 78% вагітних, приблизно 40% вагітних мали знижену фізичну активність протягом вагітності.

Здоров'я стає кращим, коли людина впевнена в собі та в майбутньому, відчуває достатні свої здібності та можливості (психічні, розумові, фізичні, соціальні, матеріальні). Здоров'я майбутнього немовляти в значній мірі залежить від фізичного, психоемоційного, матеріального благополуччя вагітної. Допомогти вагітній жінці визначити психоемоційні та соціальні проблеми, які впливають на процеси формування здоров'я плоду, а відтак і її майбутньої дитини, та допомогти їй зменшити негативний вплив факторів ризику на її майбутню дитину в значній мірі допоможе покращити здоров'я народжених немовлят та зменшить число ненесприятливих наслідків вагітності.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха