Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

О.О. Галаченко
РОЛЬ МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

м. Вінниця

Сучасне реформування вітчизняної санаторно-курортної системи, впровадження економічних важелів цього процесу, удосконалення управління, розробка правових відносин та інші заходи, супроводжуються пошуком нових та удосконаленням існуючих медичних технологій, які суттєво можуть зберегти та покращити здоров'я населення.

Серед заходів, спрямованих на покращення санаторно-курортної діяльності, першочергове значення належить профілактичному напрямку, зміст якого визначено недостатньо. Низка останніх досліджень показує, що послідовне контрольоване впровадження нових медичних технологій первинної та вторинної профілактики дає вагомі позитивні зрушення громадського здоров'я. Сучасна санаторно-курортна допомога є контрольована, але недостатньо керована система з боку органів управління охорони здоров'я, оскільки має різні форми власності та підпорядкування. Сьогодні мають місце деякі розбіжності в трактуванні медико-профілактичної та лікувально-діагностичної структури роботи лікаря санаторного закладу, що свідчить про відсутність єдиного системного розуміння змісту цих видів діяльності.

Профілактична робота лікаря санаторно-курортної установи сьогодні набуває нового змісту і неабиякого значення у ракурсі розвитку системою охорони здоров'я сімейної медицини, що вимагає розробки науково-обгрунтованих моделей для діяльності галузі.

Далеко не всі аспекти практичної діяльності санаторних закладів та методів їх роботи в нових соціально-економічних умовах мають достатню розробку і обгрунтування. Недостатньо систематизовані критерії та принципи, які визначають місце санаторних установ у збереженні та покращенні здоров'я нації. Немає чітко визначених якісних показників санаторно-курортного обслуговування населення у змінених економічних умовах. Не розроблені шляхи оптимізації діяльності санаторних закладів в умовах реформування системи охорони здоров'я.

Отже, проблема реформування санаторної допомоги з урахуванням сучасних тенденцій та особливостей передбачає пошук, розроблення, обгрунтування та запровадження медико-профілактичних технологій, відмінною рисою яких є концентрація зусиль медичних працівників на використанні заходів запобіжного характеру та оздоровчого спрямування.

Таким чином, науково обгрунтована необхідність:

1.Дослідження діючих медико-профілактичних технологій в роботі закладів санаторного типу та пошук шляхів удосконалення роботи санаторіїв, підвищення ефективності їх функціонування за рахунок оптимізації медичних технологій профілактичного змісту.
2.Розробки науково-обгрунтованих моделей профілактичної діяльності санаторних установ та вивчення ефективності їх роботи при впровадженні нових організаційних форм.
3.Розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення профілактичної діяльності закладів санаторного типу.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха