Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

О.К. Каблукова, Н.В. Пилюйко, Т.П. Шматко 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК

м. Хмельницький

В останні роки наростає частота захворювань органів сечової системи, і в числі факторів виникнення патології, є виснаження захисних адаптаційних механізмів. В зв'язку з цим, вивчення станів вегетативного гомеостазу має велике практичне значення.
Ми провели дослідження функціонального стану вегетативної нервової системи (ВНС) у 50 дітей з різними захворюваннями нирок методами опитування і клінічного обстеження дітей по уніфікованих схемах, визначення вихідного вегетативного тонусу по таблицях О.М. Вейна.

Первинний пієлонефрит був у 15 дітей, вторинний пієлонефрит -у 18 дітей, функціональні порушення уродинаміки без ознак мікробно-запального процесу в тубуло-інтерстиціальній тканині нирок реєструвались у 12 дітей. У них клінічні симптоми були виражені дизуричними розладами -енурез (8), рідкими сечовипусканнями (3), частими сечовипусканнями (1). У 8 дітей був поставлений діагноз: дисметаболічна нефропатія, серед них оксалурія була у п'яти дітей в поєднанні з уратурією -у трьох дітей.

По вихідному вегетативному тонусу у 2 дітей встановлено ейтонію, у 24 -симпатикотонію, у 15 -ваготонію. При опитуванні батьків було встановлено, що соматовегетативні розлади мали місце у 42% дітей. В структурі функціональних відхилень центральної нервової системи (ЦНС) мали перевагу: неврозоподібний синдром у вигляді порушення сну, жахів, психомоторних розладів (заїкання, нічний енурез) -у 34% дітей, церебрастенічний синдром -у 8% дітей.

Вегетосудинна дистонія наростає у дітей з віком, особливо в пубертатному віці і захворюваність значно переважає у дівчаток (32 проти 18). При симпатикотонії в гостру стадію пієлонефриту відмічали стан напруги ВНС. В ортопробі відмічена достовірно висока активація симпатикотонічної ланки у відповідь на зміну положення тіла -гіперсимпатикотонічна вегетативна реактивнівсть. Серед цих хворих відмічали зниження пристосувальних реакцій до навантаження по даним кліноортостатичної проби. Діти з симпатикотонією частіше хворіли вторинним пієлонефритом у порівнянні з дітьми з ейтонією. У них виявились супутні аномалії і вади розвитку сечовивідної системи (у 56,2% хворих), нейрогенний сечовий міхур (у 16%).

Серед обстежених дітей -15 мали ваготонію. Неврозоподібний синдром спостерігався у 5 дітей, церебрастенічний -у 3 дітей, шкідливі звички -у 7 дітей. У 5 хворих цієї групи виявлено стан рівноваги вегетативних відділів, у 8 хворих переважали парасимпатичні реакції, у 2 дітей відмічалась змішана форма дисрегуляції ВНС. По даним кліноортостатичної проби пристосувальні реакції порушені у 2/3 дітей, по даним ортопроби в гострий період хвороби гіперсимпатикотонічна реактивність відмічалась значно частіше, ніж при ейтонії (62% проти 22%). Характеризуючи функціональні особливості нирок у хворих, виявлено достовірно частіше пониження кліренсу по ендогенному креатиніну, вираженість лейкоцитурії, ніктурії, діагностично значиму бактеріурію при симпатикотонії в порівнянні з ейтонією і ваготонією.

Таким чином, вивчення стану вегетосудинної дистонії у дітей з нефропатіями свідчить про значну частоту порушень вегетативної регуляцїї, що слід враховувати при діагностиці захворювань, а також включати в комплекс лікування препарати вегетотропної дії.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха