Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

О.Г. Процек, Н.Т. Комарницька
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДИК В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

м. Вінниця

Післядипломна підготовка організаторів охорони здоров`я в складі відповідного факультету Вінницького державного медичного університету охоплює менеджерів -організаторів охорони здоров'я різних рівнів (обласного, районного, дільничного) і різних ланок (територіальної мережі і відомчих медичних установ, санаторно-курортної і санітарно-епідеміологічної служб) охорони здоров'я.

Програма навчання націлена на формування та вдосконалення здібностей управлінця -менеджера в системі охорони здоров'я. До неї входять такі розділи як: теорія управління, основи оперативного управління, психологія управління.

Наш багаторічний досвід викладання предмету свідчить про те, що організатори охорони здоров'я потребують соціальної підготовки з проблем психології управління. Основними напрямками такої підготовки доцільно зробити: соціально-психологічне консультування керівників з питань психологічної роботи з кадрами, навчання організаторів охорони здоров'я необхідним психологічним навичкам, методам, а також індивідуальну психодіагностику і психокорекцію слухачів курсів.

Необхідними умовами ефективної кадрової політики в лікувально-профілактичних закладах є вміння керівника-менеджера визначити індивідуальні психологічні і характерологічні особливості підлеглих, виявити соціально-психологічні проблеми в діяльності колективу, забезпечити правильну мотивацію праці. Важливою задачею менеджера є: створення сприятливого морально-психологічного мікроклімату в колективі, запобігання інтригам, конструктивне вирішення конфліктів, оволодіння методами і формами цілеспрямованого психологічного впливу на людей.

Вимогами, які висуває до менеджерів сучасна практика, визначають необхідність формування і корекції його особистих рис. Сучасний менеджер повинен бути цілеспрямованим, наполегливим, точним, раціональним, тактовним, чесним, справедливим, готовим до прийняття управлінських рішень, уміти працювати з людьми, прагнути до встановлення контактів, бути готовим правильно реагувати на зауваження, поважати підлеглих.

Однією з найважливіших характеристик менеджера є самокритичність і самоконтроль. Саме ці риси необхідні для кваліфікованої психодіагностики і психокорекції, що проводиться на наших курсах.
З цією метою на заняття запрошується кваліфікований психотерапевт (доктор медичних наук), який проводить багатофакторне тестування слухачів курсів по спеціально розробленій методиці. Після математичної обробки, результати тестів обговорюються окремо з кожним слухачем. Після цього проводиться психокорекція -як правило, індивідуально і тільки в окремих випадках в групі. Крім того, слухачі були ознайомлені з прийомами самокорекції.

Дані 6-річного використання такого підходу, яким було охоплено 335 керівників охорони здоров'я, показали, що майже всі вони (94,7%) потребували в тій чи іншій мірі психокорекції. Віддалені результати були позитивні. Керівники, що пройшли психокорекцію, значно поліпшили свої стосунки з підлеглими, з членами сім'ї, деякі мали підвищення в кар'єрі, переглянули свої життєві цінності і піклування, поліпшили здоров'я і настрій.

Таким чином, поглиблення знань слухачів курсів організаторів охорони здоров'я з питань психології управління дозволяє їм на практиці використовувати нові підходи для поліпшення роботи колективу і проводити психологічну самокорекцію своєї поведінки і відношення до існуючих проблем.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха