Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

О.А. Серебреннікова, С.А. Демчук, В.М. Дибська, А.І. Кондратюк
КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІПОМАНІАКАЛЬНОГО СИНДРОМУ НА І ТА ІІ СТАДІЯХ АЛКОГОЛЬНОЇ ХВОРОБИ

м. Вінниця

Проблема алкоголізму -одна з найважливіших медичних і соціальних проблем сучасності. Біологічною основою соціальних наслідків алкогольної хвороби є, в основному, афективні порушення. Емоційні розлади є складовою частиною практично всіх основних синдромів алкоголізму. Незважаючи на значну кількість наукових публікацій, що стосуються вітчизняних та зарубіжних досліджень алкогольної емоційної патології, ця проблема містить цілий ряд ще не вивчених питань, тому залишається актуальною. Зокрема, недостатньо вивченими залишаються алкогольні гіпоманіакальні стани.

Обстежено 115 хворих (84 чоловіки та 31 жінка) на алкоголізм І та ІІ стадій з емоційними розладами у вигляді гіпоманіакального синдрому, які лікувались в стаціонарних та амбулаторних умовах. В дослідження не включались хворі з тяжкою соматичною патологією, черепно-мозковими травмами, епілептиформними нападами, психозами та психопатіями, афективними коливаннями в анамнезі. Обстеження проводилось після купірування абстинентного синдрому. Із 84 обстежених нами чоловіків у 18 було діагностовано І стадію алкогольної хвороби, у 66 -ІІ стадію. У всіх обстежених нами жінок була встановлена ІІ стадія алкогольної хвороби. Більшість чоловіків з І стадією алкоголізму була молодого (до 35 років) віку. Більшість чоловіків з діагностованою ІІ стадією хвороби перебували у віці від 35 до 45 років, а жінок -після 45 років. Темп прогредієнтності захворювання у всіх обстежених нами хворих був визначений як середньо-прогредієнтний. За формою зловживання хворі на ІІ стадії розподілились таким чином: псевдозапійне пияцтво з високою толерантністю спостерігалось у 38 чоловіків та 12 жінок, ця група була найчисельнішою. Постійна форма пияцтва з високою толерантністю зустрічалась у 17 чоловіків та 16 жінок. Найменшою була група осіб із запійною формою пияцтва, її утворили 11 чоловіків та 3 жінки. Пацієнти з І стадією алкоголізму зловживали спиртними напоями епізодично -15 чоловіків, у вигляді псевдозапоїв -1 чоловік і 2 чоловіки постійно.

Проведені клінічні та параклінічні дослідження показали, що серед інших емоційних розладів на І та ІІ стадії алкоголізму зустрічається гіпоманіакальний синдром. У хворих І стадією хвороби цей емоційний розлад дуже поширений, триває від 14 до 30 днів, чергуючись із станами емоційної лабільності, дистиміями, астенією або періодами рівного настрою. На ІІ стадії захворювання гіпоманіакальний синдром спостерігається значно рідше, проявляючись в резидуальному періоді абстиненції та на початку періоду формування ремісії, триває від 14 до 35 днів. Метаморфоз клінічних ознак гіпоманіакального синдрому в інші афективні розлади або нормальний емоційний стан відбувається в періоді встановленої ремісії. Клінічна картина гіпоманіакального синдрому на ІІ стадії хвороби відрізняється структурною складністю та різноманітністю.

Для хворих І стадією алкоголізму характерна типова "весела", або "сонячна" гіпоманія, а у хворих на ІІ стадії хвороби переважають більш складні варіанти "гнівлива" та "нав'язлива" гіпоманії. Разом з тим, для алкогольного гіпоманіакального синдрому характерні спільні ознаки, які відрізняють алкогольну гіпоманію: кататимність мислення, явища дисхронозу, добові коливання настрою та психофізичної активності, високий рівень алкогольної анозогнозії. Виявлення в клінічній картині хворих алкоголізмом ознак гіпоманіакального синдрому потребує включення в систему комплексного традиційного антиалкогольного лікування препаратів, спрямованих на корекцію даного емоційного розладу.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха