Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

І.В. Сергета, Абунада Абдельхай, С.В. Пудєєв
ПСИХОДІАГНОСТИКА ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ З ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

м. Вінниця

Значне поширення хвороб з хронічним перебігом патологічного процесу в структурі захворювань сучасної дитячої та підліткової популяцій населення визначає як першочергові завдання медичної науки та практики всебічний аналіз стану адаптаційних ресурсів організму хворих, пошук нових перспективних методів діагностики різноманітних відхилень у стані здоров'я, що зумовлені нозологією, розробка методів корекції та реабілітації функціонального стану тощо.

В цьому контексті особливу увагу привертають на себе зрушення дезадаптаційного змісту, які відбуваються у нервово-психічному стані особистості, а також різнобічні особистісні розлади та вади, що спричинені патологічним процесом.

Дійсно, до числа найважливіших факторів, котрі сприяють ломці адаптаційних механізмів, відносять як стани, що зумовлені онтогенетичним розвитком, наприклад, психічні дизонтогенези; знижену внаслідок резидуально-органічної церебральної недостатност, нервово-психічну реактивність, психічні (інформаційне перевантаження, психічне перенапруження, емоційна та інформаційна депривація та ін.) чинники, так і численні біологічні (гіпоксія, черепно-мозкова травма, інфекційні хвороби та неінфекційні хронічні захворювання та ін.) фактори.

В ході досліджень, що були проведені фахівцями Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова здійснена оцінка змін з боку властивостей темпераменту та характеру, мотиваційної структури особистості та нервово-психічного стану підлітків, які страждають на хронічні захворювання органів дихання. Програма наукової роботи передбачала використання особистісних опитувачів Айзенка, Спілбергера, Шмішека, Muni-mult, Люшера тощо. Під наглядом в динаміці лонгітудинальних спостережень знаходились 68 підлітків (36 дівчат та 32 юнаки) у віці від 13 до 16 років, яких було розподілено на 2 групи: контрольну (практично здорові особи) та експериментальну (особи, що мали хронічні захворювання).

Результати науково-дослідної роботи переконливо свідчать про наявність незаперечного впливу особливостей перебігу хронічної соматичної патології на стан нервовопсихічної сфери особистості дівчат та юнаків. Зокрема, для підлітків, які страждають на різноманітні хронічні захворювання органів дихання, вельми характерними були такі властивості темпераменту та характеру, як підвищений нейротизм та значно більш низький, аніж у їх практично здорових однолітків, рівень інтравертованості, високий ступінь вираженості явищ роздратованості, депресивності та емоційної лабільності, появу в особистісній сфері акцентуацій характеру дистимного, тривожного та емотивного змісту, зниження ступеня вираженості оціночних мотивів у структурі домагань особистості, негативні зрушення в динаміці навчання з боку показників психічної активації, емоційного тонусу та комфортності тощо.

З метою здійснення корекції виявлених зрушень розроблена реабілітаційна програма, пріоритетними напрямками якої слід було вважати індивідуальну оцінку особливостей психофізіологічного стану організму підлітків та особливостей їх особистості, урахування закономірностей процесів розвитку організму протягом критичних періодів у формуванні вищої нервової діяльності, що припадають на пубертатний вік, запровадження системного підходу до визначення ступеня цілісності організації психічних процесів, невід'ємним елементом якого є використання методів та засобів психофізіологічного впливу (психофізичне тренування, дихальна гімнастика, різноманітні традиційні та нетрадиційні форми фізичної культури) на процеси формування визначальних властивостей особистості.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха