Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

З.А. Шкіряк-Нижник
СУЧАСНІ ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ БІОМЕДИЦИНИ

м. Київ

Проблеми біомедичної етики набули за останні роки особливої гостроти і посиленої уваги суспільства, наукової медичної громадськості та фахівців практичної медицини. Біомедична етика бере свої глибинні витоки з світової деонтології та відомих положень клятви Гіппократа. 

Але на етапі сучасності біоетика має свої принципові відмінності і особливі аспекти. Насамперед, головним предметом уваги сьогоденної біомедичної етики є новітні досягнення біології та медицини, що накопичуються стрімкими темпами, необхідність глибокого дослідження з метою визначення їх можливого ризику стосовно здоров'я окремої людини чи суспільства в цілому. Інтенсивно розробляються і впроваджуються в практику нові медичні технології, багато з яких, такі як новітні методи реанімації та підтримки життя, пересадка органів та тканини, нові репродуктивні технології, розвиток вакцинопрофілактики інфекційних захворювань, втручання в генетичні структури людини, та інші є могутніми важілями дії на самі основи фізичного та психічного існування людини. Вони значно і неоціненно розширюють можливості біомедицини у боротьбі з хворобами, котрі раніше вважалися невиліковними. Однак, з впровадженням цих новітніх технологій, медицина та і все людство часто-густо вриваються в сферу незвичного, непізнаного, що завжди небезпечно можливими найрізноманітнішими непередбачуваними соціальними та людськими наслідками. Відкриваючи нові напрямки в забезпеченні блага для людей, нові біомедичні технології при їх непродуманому та невиваженому застосуванні, можуть нести і значну небезпеку. Тому сучасні регламентуючі міжнародні документи з біоетики, передусім прийнята в 1997 році Радою Європи Конвенція з прав людини в аспекті біомедицини, основною метою мають попередження можливих негативних наслідків, використання нових медичних технологій, захист права та гідності людини, як пацієнта та суб'єкта медичних наукових досліджень. Вони мають за кінцеву мету розробки законодавчих документів та засобів морального впливу, які б захистили людину та суспільство в цілому від можливих небажаних чи навіть згубних наслідків новітніх, іноді не до кінця вивірених медико-біологічних досягнень.

Таким чином, сучасна біоетика базується на принципі глибокої шани до життя та гідності кожної людини, інтереси якої за будь яких обставин, ставляться вище інтересів суто науки. Фундаментальним є недоторканність психічного та фізичного статусу індивіда, що вимагає суворого дотримання правила обов'язкового детального інформування пацієнта та отримання від нього згоди на проведення діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів.

Слід зазначити мультидисциплінарний характер сучасної біоетики: при розв'язанні її проблем перехрещуються інтереси медицини, біології, філософії, права. Тому для ефективного аналізу проблем та їх практичного розв'язання колосальне значення має плідна співпраця фахівців різних областей науки і практики. Створення локальних (на рівні окремих наукових закладів та лікарень) етичних комітетів з представництвом медиків, філософів, працівників, та просто громадян, Національного Комітету з біоетики є важливим механізмом втілення в життя положень Європейської Конвенції з біоетики, а значить гарантом захисту прав та гідності людини як суб'єкта медичних наукових досліджень та практичних медичних технологій.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха